Overzicht vacatures

 

 

 

SECRETARIS (per direkt)

Hoofdtaak  

Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. 

 

Taken/aandachtsgebieden

− neemt deel aan bestuursvergaderingen, verzorgt een kort zakelijk verslag, besluiten- en actielijst; 

− verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen; 

− houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar; 

− stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen;

− ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt; 

− geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de Atletiekunie; 

− verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur.

 

Kerncompetenties

− accuraat; 

− communicatief vaardig; 

− is via telefoon en e-mail goed bereikbaar.

Nieuwsgierig geworden? Meer informatie is op te vragen bij Jeannet Kommer via secretaris@gemzen.nl

WEDSTRIJD ORGANISATIE COMMISSIE (WOC)

Binnen de WOC ontstaan binnenkort 2 vacatures. De huidige voorzitter (Arie Verhoef) stopt en per 1 april 2023 is de vrijwilligerscoördinator (Gertjan Gerards) ook niet meer beschikbaar. Heb jij interesse om deze enthousiaste groep vrijwilligers te helpen? Informeer dan eens bij Arie of Gertjan. Ze informeren je graag en zijn uiteraard bereid om je in te werken! Info en contact WOC

 

Voor meer informatie en aanmelding: vrijwilligers@gemzen.nl Voor andere vrijwilligerstaken: zie onze vrijwilligerskaart

Vereniging Overzicht