Overzicht vacatures

handen met hartjes

SECRETARIS (per direct)

Hoofdtaak 

Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.  

Taken/aandachtsgebieden

 • neemt deel aan bestuursvergaderingen, verzorgt een kort zakelijk verslag, besluiten- en actielijst; 
 • verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen; 
 • houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar; 
 • stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen;
 • ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt; 
 • geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de Atletiekunie; 
 • verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur.

Kerncompetenties

 • accuraat; 
 • communicatief vaardig; 
 • is via telefoon en e-mail goed bereikbaar

Nieuwsgierig geworden? Meer informatie is op te vragen bij Jeannet Kommer via secretaris@gemzen.

VOORZITTER WEDSTRIJD ORGANISATIE COMMISSIE

Hoofdtaak

Eerste aanspreekpunt voor de organisatie van wedstrijden. 

Taken/aandachtsgebieden

 • contact met bestuur
 • contact met sponsoren en bedrijfsleiders van o.a. Leadax, Dalli, Plus en v/d Most en samenwerkingspartners (zoals vv Heerde, Dolco, Rode Kruis, Toerclub)
 • agenda opstellen en vergaderingen leiden (ca. 5x per jaar)
 • inzicht in regelgeving met instanties (vergunningen, procedures)
 • kerncompetenties: organisatietalent, teamplayer (verbinden), mensenkennis, inlevingsvermogen, tactische manier van benaderen, overzicht houden en aansturen vrijwilligers (i.s.m. wedstrijdleider).

Inlichtingen bij: Arie Verhoef, woc@gemzen.nl

LID SPONSORCOMMISSIE

Hoofdtaak
Het werven en behouden van sponsors van de vereniging: hoofd- en subsponsors, bordsponsors sponsorcontract onderhouden.

 • kerncompetenties: geen, affiniteit met verkoop en relaties in het lokale bedrijfsleven zijn een pré
 • geschatte tijdsinzet: zelf te bepalen, indicatie ca. 2 uur per week
 • vergaderfrequentie: ca. 4x per jaar met de sponsorcommissie

Inlichtingen bij: Joost van den Brink, penningmeester@gemzen.nl

 

Voor meer informatie en aanmelding: vrijwilligers@gemzen.nl Voor andere vrijwilligerstaken: zie onze vrijwilligerskaart

Vereniging Overzicht