Contributie

Contributie

 

Contributie en groepsindeling 2022

 1 jan. t/m 31 dec. 2022

 per kwartaal

 per jaar

 Atletiekunie (AU) jaarcontributie

 wedstrijdlid
licentie / jaar

Pupillen *

€ 27,50

€ 110,00

€ 16,25

€ 8,80

C/D junioren

€ 32,50

€ 130,00

€ 17,15

€ 15,65

A/B junioren

€ 36,00

€ 144,00

€ 17,15

€ 15,65

Studenten

€ 18,00

€ 72,00

€ 18,55

€ 25,05

Senioren en masters (met wedstrijdlicentie)

€ 36,00

€ 144,00

€ 18,55

€ 25,05

Recreanten

€ 36,00

€ 144,00

€ 18,55

-

Nordic Walking

€ 36,00

€ 144,00

€ 18,55

-

Licentieleden**

€  9,00

€ 36,00

€ 18,15

€ 25,05

*   Contributie van Pupillen is inclusief wedstrijden volgens de wedstrijdkalender regio IJsseldelta 2021-2022.
** Licentieleden en gastleden krijgen geen clubblad en hun prestaties gelden niet als clubrecord.

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt per kwartaal (omstreeks de 10e van de eerste maand van het kwartaal) geïnd door middel van automatische incasso. Voor nieuw aangemelde leden of herintreders brengt de Atletiekunie (KNAU) € 8,20 administratiekosten in rekening. De jaarlijkse KNAU-contributie en eventueel de wedstrijdlicentie (deze is verplicht voor alle jeugdleden) worden bij aanmelding geïnd: daarna ieder jaar in januari. Bij overschrijving van een andere vereniging brengt de KNAU € 11,20 in rekening. Opzegging is mogelijk tot de 15e dag van de laatste maand van ieder kwartaal. Let op: als in het vierde kwartaal op 15 december de opzegging niet bij de ledenadministratie binnen is loopt de verplichting tot het betalen van de AU-contributie en de eventuele wedstrijdlicentie voor het volgende jaar door. Communicatie via e-mailadres ledenadministratie@gemzen.nl

Familiekorting
Het 1e en 2e gezinslid betalen 100% van de Gemzen-contributie, het 3e lid betaalt 75% en de 4e en volgende leden betalen 50%. De volgorde start met de "duurste" leden als nummer 1 en 2 en zo verder naar de “goedkoopste”. Studentleden komen niet aanmerking voor familiekorting.

Bankrekening: Rabobank Noord Veluwe, IBAN NL70RABO0396519857 t.n.v. AV De Gemzen te Heerde 

Groepsindeling
Deze indeling geldt vanaf 1 november 2021 t/m 31 oktober 2022.

j/m

leeftijd

geboren in

 

j/m      m/v

leeftijd

geboren in

Mini pupillen

7 jaar

2015 en later

 

 Junioren C

14 + 15 jaar

2007 en 2008

 Pupillen C

8 jaar

2014

 

 Junioren B

16 + 17 jaar

2005 en 2006

 Pupillen B

9 jaar

2013

 

 Junioren A

18 + 19 jaar

2003 en 2004

 Pupillen A

10 + 11 jaar

2011 en 2012

 

Senioren 

20 - 34 jaar

1988* – 2002

 Junioren D

12 + 13 jaar

2009 en 2010

 

Masters

35 jaar en ouder

1987* en eerder

* Senioren worden op de dag van hun 35e verjaardag Master

Informatie Overzicht