Ledenadministratie

Wedstrijdlicentie voor jeugdleden

Het komt nogal eens voor dat jeugdleden meedoen aan wedstrijden zonder dat zij een wedstrijdlicentie hebben. Voor onze trainers is het geen doen om bij te houden wie wel en wie geen wedstrijdlicentie heeft.  Omdat de trainers en het bestuur het belangrijk vinden dat de jeugdleden aan wedstrijden deelnemen, hebben wij besloten dat voor alle jeugdleden automatisch een wedstrijdlicentie wordt aangevraagd. Voor de kosten verwijs ik u naar de rubriek contributies op deze website.

Opzeggen lidmaatschap

 U kunt uw lidmaatschap per kwartaal opzeggen. Uitsluitend schriftelijk, of via email:

ledenadministratie@gemzen.nl

Mondeling, telefonisch of via trainers kunnen opzeggingen niet worden verwerkt. Het lidmaatschap van de Atletiekunie (AU) en de eventuele wedstrijdlicentie moeten voor  15 december zijn opgezegd.