Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Atletiekunie nummer
Vragen
Training
Bij wie traint u?
Op welke dag?
 
Vrijwilligerswerk
Een lid wordt geacht 2x per jaar een bijdrage aan het vrijwilligerswerk binnen de vereniging te leveren.
Wat gaat u voor de vereniging doen? (s.v.p. minimaal 2 taken aanvinken)
 • helpen bij trainingen (pupillen en junioren)
 • begeleiden van / vervoer naar uitwedstrijden (pupillen en junioren)
 • helpen bij het organiseren van thuiswedstrijden op de baan
  (meten, harken, lat opleggen, materialen brengen/halen, inschrijving/uitslagen verwerken);
 • helpen bij het organiseren van thuiswedstrijden op de weg;
  (op- en afbouw, (water)post staan, verkeersregelaar, parkeerwachten, chipknippen,
  finishdoorkomst noteren, prijzen uitreiken, secretariaat (inschrijving, uitslagen verwerken));
 • u ontvangt 3 weken voor de wedstrijd een oproep tot hulp per e-mail
 • helpen bij reparatie en onderhoud gebouwen en sportmaterialen
 • helpen bij het schoonhouden van het clubhuis
 • helpen bij kantinewerkzaamheden
 • éénmaal per jaar adverteerders van het clubblad benaderen
 • redactie clubblad ‘De Gems’ versterken
 • helpen bij het organiseren van recreatieve activiteiten en/of verkoopacties,
  zoals: jeugdactiviteiten, oliebollenactie, lotenactie e.d.
 • helpen bij commissietaken wedstrijdorganisatiecommissie
 • helpen bij commissietaken sponsorcommissie
 • helpen bij commissietaken commissie technische zaken
 • En verder
  ik heb specialistische kennis en/of ik zie mogelijkheden of heb connecties waarmee ik de vereniging van dienst kan zijn nl:
  Wat is uw huidige beroep?
   
  Alleen voor ouders/verzorgers van jeugdleden
  Naam ouder/verzorger
  E-mail ouder/verzorger
   
  Contributiebetaling
 • De contributie wordt per kwartaal geïnd via automatische incasso.
  De bedragen zijn te vinden op www.gemzen.nl/informatie/contributie en achterin clubblad “De Gems”.
 • De Atletiekunie contributie en de kosten van de wedstrijdlicentie zijn ieder kalenderjaar verschuldigd.
  Zij worden geïnd bij aanmelding en aan het begin van het 1e kwartaal van ieder kalenderjaar.
 • Voor deelname van junioren aan wedstrijden wordt het inschrijfgeld meestal centraal betaald.
  Daarvoor wordt het “Wedstrijddepot” bijgehouden, waarin iedere junior bij aanmelding 20 euro stort.
 • Als dit bedrag bijna op is wordt dit aangevuld via een automatische incasso.
 •  
  Machtiging automatische incasso
  *Hierbij machtig ik De Gemzen aangaande:
  contributie, inschrijfgelden wedstrijden (wedstrijddepot), Atletiekunie contributie, wedstrijdlicentie en administratiekosten.
  Eventuele aanschaf van clubkleding wordt via een eenmalige machtiging automatisch geïncasseerd.
   
  Privacy policy
  Ik heb de privacy policy gelezen Klik Hier en ga akkoord met de wederzijdse rechten en plichten die daarin vermeld staan. *
  Opmerking