Contributie

 

 

Contributie en groepsindeling 2023-2024

 1 april 2023 t/m 31 maart 2024

 per kwartaal

 per jaar

 Atletiekunie (AU) jaarcontributie

wedstrijdlid
licentie / jaar

Mini pupillen   

€ 27,50

€ 110,00

€ 16,45

€ 0,00

Pupillen *

€ 27,50

€ 110,00

€ 16,45

€ 8,90

C/D junioren

€ 32,50

€ 130,00

€ 17,35

€ 15,85

A/B junioren

€ 36,00

€ 144,00

€ 17,35

€ 15,85

Studenten

€ 18,00

€ 72,00

€ 18,80

€ 25,35

Senioren en masters (met wedstrijdlicentie)

€ 36,00

€ 144,00

€ 18,80

€ 25,35

Recreanten

€ 36,00

€ 144,00

€ 18,80

-

Nordic Walking

€ 36,00

€ 144,00

€ 18,80

-

Licentieleden**

€  9,00

€ 36,00

€ 18,80

€ 25,35

*   Contributie van Pupillen is inclusief wedstrijden volgens de wedstrijdkalender regio IJsseldelta 2022-2023.
** Licentieleden en gastleden krijgen geen clubblad en hun prestaties gelden niet als clubrecord.

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt per kwartaal (omstreeks de 10e van de eerste maand van het kwartaal) geïnd door middel van automatische incasso. Voor nieuw aangemelde leden of herintreders brengt de Atletiekunie (KNAU) € 8,85 administratiekosten in rekening. De jaarlijkse KNAU-contributie en eventueel de wedstrijdlicentie (deze is verplicht voor alle jeugdleden) worden bij aanmelding geïnd: daarna ieder jaar in januari. Bij overschrijving van een andere vereniging brengt de KNAU € 12,10 in rekening. Opzegging is mogelijk tot de 15e dag van de laatste maand van ieder kwartaal. Let op: als in het vierde kwartaal op 15 december de opzegging niet bij de ledenadministratie binnen is loopt de verplichting tot het betalen van de AU-contributie en de eventuele wedstrijdlicentie voor het volgende jaar door. Communicatie via e-mailadres ledenadministratie@gemzen.nl

Familiekorting
Het 1e en 2e gezinslid betalen 100% van de Gemzen-contributie, het 3e lid betaalt 75% en de 4e en volgende leden betalen 50%. De volgorde start met de "duurste" leden als nummer 1 en 2 en zo verder naar de “goedkoopste”. Studentleden komen niet aanmerking voor familiekorting.

Bankrekening: Rabobank Noord Veluwe, IBAN NL70RABO0396519857 t.n.v. AV De Gemzen te Heerde 

Groepsindeling per 1 november 2023 tot 31 oktober 2024

Categorie Leeftijd Geboortejaar   Categorie Leeftijd Geboortejaar
U8 (minipupillen) 7 2017 en later   U14 (junioren D) 12-13 2012/2011
U9 (pupillen C) 8 2016   U16 (junioren C) 14-15 2010/2009
U10 (pupillen B) 9 2015   U18 (junioren B) 16-17 2008/2007
U12 (pupillen A) 10-11 2014/2013   U20 (junioren A) 18-19 2006/2005
             
        Categorie Leeftijd Geboortejaar
        Senioren 20-34 2004 en eerder
        Masters 35- 1989 en eerder

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

 Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld door onze cultuurcoach Claire Beukema - Hooijer of buurtcoach sport & bewegen Kevin Bosch. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of deelnemen aan culturele activiteiten en/of lessen. Wil je een aanvraag indienen? Neem dan contact op met één van de intermediairs via onderstaande contactgegevens.

 Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de contributie of lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks naar de aanbieder betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

 

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder

Informatie Overzicht