HELP!

Ook jou hebben we nodig als vrijwilliger in onze atletiekvereniging

Begin dit jaar hebben de leden in de jaarlijkse vergadering besloten dat ieder lid vrijwilligerswerk doet. Afgelopen week heeft het bestuur samen met de Wedstrijdorganisatiecommissie dit besluit vorm gegeven. Alle leden zal persoonlijk worden gevraagd een activiteit op te pakken of te ondersteunen. Ook aan de loopgroepen wordt inzet gevraagd. Hoewel de groepen in Elburg, Wezep en Hattem op wat afstand van onze accommodatie onze sport beleven, zal door vrijwilligerswerk juist een betere verbinding met de vereniging ontstaan. En andersom kunnen de loopgroepen en de leden daarvan zichzelf wat meer laten zien aan de andere leden. Bovendien krijgen bepaalde wegwedstrijden die buiten de accommodatie worden georganiseerd daardoor ook lokaal binnen de andere gemeenten (waar onze vereniging actief is) meer promotie.

Na de zomervakantie krijgt iedereen een e-mail waarin jouw deelname aan vrijwilligersactiviteiten formeel wordt belegd. Deze e-mail is overigens niet specifiek bedoeld voor de leden die al vrijwilligerswerk doen, maar zij mogen dit zien als een morele ondersteuning voor hun onmisbare werk.

Nieuws Overzicht