Lange Afstand Beker

Lange tijd hield Wim Potjes de stand van de LA-beker bij. Sinds begin dit jaar heeft Marjorie van den Brink deze taak overgenomen. Dus heb je ergens een wedstrijd gelopen welke meetelt voor het klassement, mail je uitslag dan naar Marjorie via la-beker@gemzen.nl Nog even de spelregels op een rij: Ieder lid (behalve licentieleden) van De Gemzen die regelmatig aan wedstrijden of recreatieve lopen meedoet, kan in aanmerking komen voor de Lange Afstand Beker. Deze beker wordt ieder jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt. Voor de competitie om de Lange Afstand Beker gelden in totaal 6 verschillende afstanden:

· 3000 mtr.
· 5000 mtr.
· 10 km
· 15 km
· 10 Engelse Mijlen (16,1 km)
· halve marathon (21,1 km)

Voor de 3000 en 5000 meter geldt dat deze afstanden op de baan gelopen moeten worden. De overige 4 afstanden mogen ook op de weg worden gelopen.

Uiteraard tellen alleen de wedstrijden mee die de juiste afstanden hebben. Het komt wel eens voor dat een halve marathon niet precies 21,1 km is, of dat een 10 km per ongeluk maar 9,8 km is. In geval van twijfel beslissen Ronald Nijland en Marjorie van den Brink of een wedstrijd wel of niet meetelt.

De puntentelling is als volgt:

Degene die op een bepaalde afstand de snelste Gems is, krijgt 10 punten. Nummer 2 krijgt 9 punten, etc. en nummer 10 krijgt nog 1 punt.

Van iedere deelnemer wordt aan het eind van het seizoen alle punten getotaliseerd.

Het seizoen loopt van 1 januari t/m 20 december. Alle in die periode gelopen wedstrijden/trimlopen met de juiste afstand tellen dus mee.

De Lange Afstand Beker wordt per categorie uitgereikt (1 beker per categorie). De klasse-indeling is:

· vrouwen senioren (t/m 34 jaar) · mannen senioren (t/m 39 jaar)
· vrouwen 35+ (35 t/m 44 jaar) · mannen 40+ (40 t/m 49 jaar)
· vrouwen 45+ (45 t/m 54 jaar) · mannen 50+ (50 t/m 59 jaar)
· vrouwen 55+ (45 t/m 64 jaar) · mannen 60+ (60 t/m 69 jaar)
· vrouwen 65+ (65 t/m 74 jaar) · mannen 70+ (70 t/m 79 jaar)

 

De leeftijd op 1 januari is bepalend voor het hele seizoen.

Nieuws Overzicht