Contactpersonen

Algemeen mailadres: info@gemzen.nl

 

 Bestuur:

Voorzitter    Bram Berends   voorzitter@gemzen.nl
Secretaris     Vacant  
Penningmeester Joost van den Brink

penningmeester@gemzen.nl

Technische Zaken Jeannet Kommer

technische-zaken@gemzen.nl

Accommodatiebeheer Theo Fredriks

accommodatiebeheer@gemzen.nl

Notulist Vacant  

Overige contactpersonen:

Boekhouding Arjen Velthuis

factuur@gemzen.nl

Ledenadministratie Jelmer Bouma

ledenadministratie@gemzen.nl

Nieuwsberichten Diverse

nieuws@gemzen.nl

Website Martin Dijkslag/Joost van den Brink

webmaster@gemzen.nl

Vertrouwenspersoon Gerdien Blankvoort gerdienblankvoort@gmail.com
     

   

Informatie Overzicht