Ereleden, leden van verdienste, kampioenen, huldigingen en bedankjes tijdens ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering in ons jubileumjaar werden, in een overvolle kantine van het clubhuis, een aantal leden extra in het zonnetje te zetten.

Maar liefst drie leden kregen de titel erelid: Wim Potjes (helaas afwezig), Martin Dijkslag en Jacqueline Dijkslag. Ook werden een aantal leden tot lid van verdienste benoemd: Aleid Bosch, Freek van de Graaf, Arie Verhoef, Reint Scholten, Gertjan Gerards, Ronald Nijland en Berthram Mak. Er werd ook tijd genoemen om onze kampioenen van het afgelopen halfjaar te huldigen. Leon Mak voor zijn titel op polsstokhoog, Ewout de Vos behaalde 2 x goud op de 1500 en 3000 m indoor, Dirk Wigmans won een gouden plak met kogelstoten en Maud Brouwer nam tijdens de NK indoor meerkamp het zilver mee naar huis. Ook vierden Janko Raveling en Freek Bentum hun 25-jarig lidmaatschap en Linda Vlieger, Gerdien Groeneveld, Driesje Barneveld, Annemarie Brus, Marco Bastiaannet en Arjanne Rorije-Lever waren alweer 12,5 jaar lid.

Een aantal leden werd nog bijzonder bedankt voor hun trouwe en waardevolle inzet. Barbara Vastenhoud, voor haar hulp bij juridische vraagstukken als de wet ALV en privacy. Gert-Wim Fuite voor zijn hulp bij de keuze inzake de duurzame warmwatervoorziening en verwarming. Marcel van den Bosch voor zijn hulp bij de aanschaf van nieuwe kleding voor trainers en sponsoring. Henk Poot kreeg de dag voor de ledenvergadering een oorkonde voor vrijwilliger bij uitstek. Monique en Aalt werden bedankt voor het vastleggen van alle mooie momenten. Reinier en Bea voor hun onophoudelijke en sfeervolle huisservice. Jan de Bekker werd bedankt voor het in weer en wind verslaglegging van onze wedstrijden. Matje van de Grift en Grietje Woning worden bedankt voor hun inzet voor het wedstrijdsecretariaat waar ze na vele jaren onlangs mee zijn gestopt.

alle foto's van deze ledenvergadering kun je  hier bekijken

Nieuws Overzicht