AV De Gemzen adopteert lammetjes

De laatste wedtrijd van de crosscompetie was in februari en werd georganiseerd door AV De Gemzen. Op een unieke locatie dit keer, want het door velen onderschatte parcours ging over de mooie Renderklippen. Start en finish waren rondom de Schaapskooi en het wedstrijdsecretariaat mocht gebruik maken van de faciliteiten van ’t Spiekertje. Als blijk van waardering stelt AV De Gemzen een bedrag per deelnemer beschikbaar voor de Stichting Schaapskudde Epe-Heerde in de vorm van de adoptie van 5 lammetjes. Deze 5 lammetjes krijgen de namen van de ereleden Gerrit, Richard, Lambert, Vriezo en Harry. Tijdens de algemene ledenvergadering van AV De Gemzen werd een cheque uitgereikt aan het bestuur van de Stichting Schaapskudde Epe-Heerde.

Nieuws Overzicht