Oproep vrijwilligers, wat heeft het ons opgeleverd?

Het is vast niemand ontgaan, begin oktober stuurden we een mailing met de titel ‘HELP, Zonder vrijwilligers geen vereniging’. Ook benieuwd wat dit uiteindelijk heeft opgeleverd?

Wij ontvingen in eerste instantie 15 reacties, waarvan ongeveer de helft al met regelmaat als vrijwilliger binnen onze vereniging actief is.

Begin november is er een herhalingsmail verstuurd, met als resultaat 19 reacties. Meer dan de helft van deze 19 leden stond al als vrijwilliger geregistreerd.

Al met al kunnen we met elkaar concluderen dat de opbrengst dus vrij magertjes is. We hadden zeker op een hogere response gehoopt.

Is het erbij ingeschoten om te reageren en wil je alsnog iets doorgeven, dan kan dat natuurlijk alsnog! Stuur dan een mailtje naar
info@gemzen.nl
Ook als je al vrijwilligerswerk binnen de vereniging doet, is het goed om te reageren. Op dit moment staat namelijk nog steeds niet bij elke vrijwilliger zijn of haar vrijwilligerstaak correct geregistreerd in onze ledenadministratie. Wij moeten hier nog stappen in maken. Dat vraagt tijd, maar ja... daar ontbreekt het dan juist soms net aan..

Nieuws Overzicht