Opleiding baantrainers

Eind mei start er bij De Gemzen een opleiding voor baantrainers, die wordt verzorgd door Harry Post. 

De opleiding bestaat enerzijds uit een theoretisch deel zoals de visie op de jeugdatletiek opgesteld door de Atletiekunie. Ook de leerlijnen binnen de atletiek, welke we als atletiekvereniging nastreven, komen aan bod. De belangrijkste atletieknummers worden in theorie doorgenomen, maar uiteraard ook uitgebreid in de praktijk.

De groep bestaat uit 4 enthousiaste ouders van jeugdleden, deels al met een sportopleiding als achtergrond en een 4-tal jongeren. Na de zomervakantie is er voor hen ook de mogelijkheid om een ‘officieel’ diploma te behalen, de ABAT2 genaamd (Assistent Baanatletiek, niveau 2).

Ook zijn we verheugd alvast te kunnen melden dat aankomend najaar 4 baantrainers gaan starten met de opleiding BBAT3 (Basis Baanatletiektrainer, niveau 3).

Allemaal positieve ontwikkelingen waarmee we ons trainerscorps uitbreiden en naar een hoger niveau tillen. Daar zijn we als vereniging zeer content mee!

Nieuws Overzicht