Vereniging

Veelzijdige sportbeoefening bij Atletiekvereniging "De Gemzen"

Atletiekvereniging "De Gemzen" is opgericht op 8 januari 1949. Vooral in de jaren-80 en aan het begin van de nieuwe eeuw, het jaar 2000 was er sprake van een grote stijging van het aantal leden. Een belangrijke oorzaak van deze stijging was de ingebruikname van de accommodatie op sportpark Molenbeek in augustus 1986 en de sintelbaan die in 2005 vervangen werd door een prachtige kunststof atletiekbaan. In juni 2008 is de kleedaccommodatie vervangen en met een nieuw clubgebouw het sportcomplex compleet gemaakt. Met deze optimale trainingsaccommodatie kan AV "De Gemzen" alle atleten nog meer mogelijkheden bieden om tot topprestaties te komen.

Een vereniging voor iedereen
Onze vereniging kenmerkt zich door een open, ontspannen sfeer en veilige omgeving met individuele aandacht voor iedereen. Er zijn bekwame trainers aanwezig voor de verschillende groepen atleten. De trainingsgroepen en de trainingen zijn zo opgebouwd, dat iedereen een plaats binnen de vereniging kan vinden. Uw start in de atletiek hoeft niet te leiden tot topprestaties. Atletiek biedt ontspanning en voldoening voor velen op allerlei niveau, recreatief en prestatief. Atletiekvereniging "De Gemzen", de Atletiekunie en NKS bieden ondersteuning om het beoefenen van de atletiek op een gezonde en verantwoorde manier mogelijk te maken. Zo wordt uw start nooit een valse start.

Bij "De Gemzen" kan iedereen (dus van recreant tot wedstrijdsporter) binnen zijn of haar mogelijkheden tot topprestatie komen. Dit blijkt wel uit verschillende Nederlandse Kampioenen die uit onze vereniging voortkwamen en waar wij met recht trots op zijn.

Onze rol in de samenleving
Vanuit de centrale overheid wordt sinds enkele jaren het belang van aandacht voor sport en gezondheid ingezien. Citaat uit de miljoenennota met de begroting voor 2009:

"Goede gezondheid en Sportbeoefening hangen nauw samen. De regering investeert extra in de mogelijkheden voor sport voor de jeugd en voor mensen met een handicap. Om talentvolle sporters beter te ondersteunen, komen er Centra voor Topsport en Onderwijs. Het Olympisch Plan 2028 kan bij dit alles een bron van inspiratie zijn die zowel de breedtesport als het topsportklimaat versterkt." einde citaat. Het Olympisch Plan 2028 brengt in kaart hoe we met sport Nederland in 2016 in vele opzichten op een hoger niveau kunnen tillen. Sport houdt Nederlanders gezond, sport draagt bij aan identiteit, saamhorigheid en trots. Sport zorgt ervoor dat er op school, op het werk en in het maatschappelijk leven goed wordt gepresteerd.

Sportbeleid is ook een lokale zaak. Om ervoor te zorgen dat 5 miljoen sporters in Nederland gebruik kunnen maken van goede sportvoorzieningen moet maatwerk plaatsvinden op gemeenteniveau, uiteraard ondersteund door de overheid. Door sport te positioneren in het centrum van gemeentelijk beleid, kan de Olympische inspiratie gebruikt worden als vliegwiel. Vanuit gemeentelijk beleid kan dit veel opleveren: waardering voor elkaar door samen te sporten, leerlingen die elkaar stimuleren hun talenten te ontplooien tot een hoger niveau, gezondere inwoners, organisatie van grotere sportevenementen, profilering, aanzuigende werking vanuit de regio.

Als Atletiekvereniging "De Gemzen" mogen wij een plaats hebben in deze processen en nemen wij dat al nadrukkelijk in sinds jaar en dag. Wij zijn er ons van bewust dat sport leuk is, dat sport er is voor iedereen. Dat atletiek, als moeder aller sporten, er is voor de breedtesporter, voor het talent, voor de recreant, voor de wedstrijdatleet. Misschien is daarom Atletiekvereniging "De Gemzen" wel gegroeid van 13 leden in 1949 tot wat het nu is: een bruisende vereniging, bestaande uit meer dan 500 betrokken leden, variërend in de leeftijd van 6 tot 81 jaar!

Wat kan "De Gemzen" u bieden

  • baanatletiek
  • wegatletiek
  • jeugdatletiek foto wegwedstrijd foto hoogspringen
  • recreatieve atletiek

Verder bieden wij u.....

  • Gezonde en veilige trainingen met deskundige trainers. Zo gaat u verantwoord bezig zijn met de atletieksport. Zoals u in de inleiding hebt gelezen zijn de trainingsgroepen en de trainingen zo opgebouwd, dat iedereen een plaats binnen de vereniging kan vinden.
  • Gezellige en sportieve activiteiten.
  • Natuurbeleving. Heerlijk bezig zijn in de vrije natuur en genieten van de seizoenen van het jaar. In de praktijk betekent dit wandelen of hardlopen in het Zwolse Bos, in de omgeving van de Renderklippen of in het buitengebied van Heerde en het Waterwingebied in Wezep.
  • Vier gratis trainingen, alvorens u uzelf of uw kind aanmeldt als lid.
  • Plezier, ontspanning en een gezond lijf.

Tot slot
Fijn dat u de moeite hebt genomen om u voor de atletieksport en "De Gemzen" te interesseren. Hopelijk bent u enthousiast geraakt en kunnen wij u binnenkort op onze accommodatie op Sportpark Molenbeek begroeten. Aarzel niet en kom meedoen met een van de trainingen. Proef de sfeer en maak kennis met de sport.