Vacatures

1. BESTUURSLID financiën

 • Gemiddeld 6x per jaar bijwonen bestuursvergadering à 2 uur
 • Met takenpakket naar interesse van persoon zelf
 • Affiniteit met penningmeesterschap
 • Samen met 2 financiële assistenten (voor facturering + contributie-inning)
Contactpersoon: Berthram Mak

2. COMMISSIELID sponsoring

 • Contacten onderhouden met en werven van bordsponsoren en adverteerders
 • Contacten met Vrienden van De Gemzen en coördinatie oud papier inzameling
 • Gemiddeld 2x per jaar overleg met bestuur

Contactpersoon: Berthram Mak

COMMISSIELID kerngroep baanatletiek (Pupillen hulptrainer)

 • feeling met jeugd
 • kunnen bijbrengen van vaardigheden
 • atletiekkennis is geen must maar wel handig
 • sportachtergrond wenselijk
 • bereid zijn om je kennis en vaardigheden uit te breiden
 • bereid zijn er regelmatig tijd voor vrij te maken 
 • EHBO kennis? altijd welkom

 Contactpersoon: Harry Kaal

COMMISSIELID baanbeheer

 • Minimaal 2x per jaar onderhouden van de atletiekbaan en –materialen
 • Werven nieuwe klussers (NL Doet)
 • Gemiddeld 2x per jaar afstemming met commissie gebouwenbeheer

Contactpersoon: Martin Bastiani

REDACTIELID clubblad

 • 6 x per jaar vergaderen over samenstelling 
 • 1 à 2 x per jaar eindredactie inhoud en lay-out 
 • Nodig: enige ervaring met Word
Contactpersonen: Warry Kooistra en Rob Barzilay

COMMISSIELID gebouwenbeheer/schoonmaak
 • Rooster maken voor het elke 2 weken schoonmaken van de kantine, kleedkamers en toiletten in een team van 8 personen
 • Werven nieuwe schoonmakers
 • Gemiddeld 2x per jaar afstemming met commissie gebouwenbeheer
Contactpersoon: Chantal Bruggeman

COMMISSIELID gebouwenbeheer/kantine

 • Versterken team kantinemedewerkers (volgens rooster)
 • Bezetting kantine tijdens trainingen (wekelijks) en/of thuiswedstrijden (ca. 15x per jaar)
 • Inkoop vers producten ten behoeve van thuiswedstrijden
 • Gemiddeld 2x per jaar afstemming met commissie gebouwenbeheer

 Contactpersoon: Reinier van den Beld

COMMISSIELID thuiswedstrijden (wedstrijd organisatie commissie)
 • Voorinschrijvingen verwerken (startnummers inpakken) ca. 15x per jaar
 • Bekers/medailles bestellen ca. 15x per jaar
 • Deelnemerstassen/vrijwilligerstassen vullen ca. 1x per jaar

Contactpersoon: Martin Dijkslag

COMMISSIELID vrijwilligers

 • Vrijwilligers werven
 • Vrijwilligers behouden (ondersteunen)
 • Vrijwilligers waarderen (vrijwilligersavond en scholing)
 • Gemiddeld 4x per jaar overleg met bestuur
 Contactpersoon: Jacqueline Dijkslag

 


Voor meer informatie en aanmelding:

De vrijwilligerscommissie,

Dini Post en Jacqueline Dijkslag

vrijwilligers@gemzen.nl