Vacatures

Wegens het vertrek van drie commissieleden zijn er diverse nieuwe vacatures ontstaan. De taken van deze commissieleden zijn opgesplitst, dus de geschatte inzet per vrijwilliger is verminderd. Met het vertrek van één van deze commissieleden is ook een plekje vrijgekomen in het bestuur. De functie algemeen bestuurslid is dus ook vacant. 


Barmedewerker(s)

* het bemensen van de kantine op trainingsavonden (wekelijks op dinsdagavond), wedstrijden (ca. 8 zaterdagen per jaar) en/of evenementen (zoals schoolsportdagen en clinics). In een team van ca. 4 personen betekent dit dat je ca. 1x per maand aan de beurt bent. 

Informatie over deze functie bij: Reinier van den Beld, tel. 06-13482073 of per mail:


 

Jurycontactpersoon

*  het in kwalitatief en kwantitatief opzicht beheren van het totale jurycorps;

*  het bemensen van het jurycorps;

*  het onderhouden van contacten met de taakcoördinator juryopleidingen (Atletiekunie) omtrent te organiseren juryopleidingen en bijscholingen;

*  het onderhouden van contacten met de taakcoördinator jurybeheer inzake het voordragen voor promotie van de betere en ambitieuze juryleden;

*  het onderhouden van contacten met jurycontactpersonen van andere verenigingen voor het 'inzetten' van elkaars juryleden of het gezamenlijk initiëren van een jurycursus (1x per jaar);

Informatie over deze functie bij: Aleid Bosch, tel. 038-3769482 of per mail: vrijwilligers@gemzen.nl 
Schoonmaker(s)

*  het elke 2 weken schoonmaken van de kantine, kleedkamers en toiletten in een team van 8 personen. Met 2 personen betekent dit dat je 1x per maand aan de beurt bent. Bijvoorbeeld onder trainingstijd, maar in overleg kan ook een ander tijdstip gekozen worden.

Informatie over deze functie bij: Chantal Bruggeman, tel.  0578-695342 of per mail: vrijwilligers@gemzen.nl


Actiecoördinator(en) gezocht!

Ieder jaar organiseert onze vereniging één of meerdere verkoopacties, zoals een oliebollenactie, lotenactie of de Jantje Beton collecte.

De actiecoördinator vraagt de actie aan, bestelt of zorgt voor het te verkopen artikel en zoekt verkopers. Bestelde artikelen worden via verkopers bezorgd. Hij/zij promoot de actie bij de (ouders van) leden en zorgt voor registratie van de verkoop en de inzameling van de geldopbrengst.

Enige affiniteit met verkoopacties en een zoon/dochter bij de jeugd is nuttig, maar geen vereiste.

Geschatte inzet per actie is circa 8 x 1 uur (bijvoorbeeld onder trainingstijd zoon/dochter) + voorbereiding, promotie en registratie circa 2 uur.

Ondersteuning vanuit de vrijwilligerscommissie is mogelijk. Bel gerust voor informatie met Dini Post (038-4442857) of Jacqueline Dijkslag (0578-694041).   


Baan(thuis)wedstrijd zoekt secretaris!

De Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) is verantwoordelijk voor de goede (technische) organisatie van de thuiswedstrijden (op de baan en de weg).

De wedstrijdsecretaris thuiswedstrijden baan verwerkt de inschrijvingen, maakt de groepsindeling en jurylijsten aan de hand van het door de wedstrijdleider opgestelde tijdschema (chronoloog). Op de wedstrijddag zelf verwerkt hij/zij de uitslagen. Gewerkt wordt met het computerprogramma COSA.

De WOC zoekt uitbreiding met 2 of 3 mensen om het secretariaat te splitsen in een baan- en een wegwedstrijden secretariaat thuiswedstrijden. Een verdeling van het totaal aantal thuiswedstrijden is ook een mogelijkheid (bijvoorbeeld 3 baan- of wegwedstrijden per secretaris per jaar).

Enige computerkennis en affiniteit met baanwedstrijden is handig. Je wordt ingewerkt en krijgt ondersteuning van de huidige wedstrijdsecretaris. De geschatte inzet per wedstrijd is circa 4 uur voorbereiding in een periode van 2 weken + ca. 4 uur op de wedstrijddag zelf.

Wil je meer weten of eens een vrijblijvend gesprekje? Heel graag. Neem dan contact op met Martin Dijkslag( 0578-694041). De vrijwilligerscommissie kan wel wat hulp gebruiken

Vind je het leuk om met mensen om te gaan, dan is dit echt wat voor jou!
Vind je het leuk om iets nieuws op te starten?
Vind je het leuk om een feestje te organiseren?
Vind je het leuk om mensen te motiveren om iets voor de vereniging te gaan doen?
Vind je het leuk om mensen te begeleiden?
Vind je het leuk om activiteiten te organiseren? 

Wil je ervaring opdoen of juist jouw kennis en/of werkervaring inbrengen? Neem dan vrijblijvend contact op met Jacqueline Dijkslag of Dini Post.
We gaan dan samen de mogelijkheden bekijken. Weet dat taken kunnen gedeeld worden! 

Schuif het niet op de lange baan maar reageer nu. Bel: 038-4442857 of 0578-694041