Contributie

Contributies en groepsindeling

 

1 januari 2016

kwartaal

jaar

KNAU contri-butie p.j.

wedstrijd
licentie p.j.

Pupillen met wedstrijdlicentie

€ 21,60

€ 86,25

€ 14,60

€ 7,95

C/D junioren met wedstrijdlicentie

€ 27,25

€ 108,90

€ 15,40

€ 14,05

A/B junioren met wedstrijdlicentie

€ 30,10

€ 120,35

€ 15,40

€ 14,05

Senioren en masters met wedstrijdlicentie

€ 30,10

€ 120,35

€ 16,65

€ 22,50

Recreanten

€ 30,10

€ 120,35

€ 16,65

 

Sportief wandelen / Nordic Walking

€ 30,10

€ 120,35

€ 16,65

 

Studenten eventueel met licentie

€ 14,50

€ 57,90

€ 16,65

€ 22,50

Licentieleden*

 

€ 30,00

€ 16,65

€ 22,50

* Licentieleden krijgen geen clubblad en hun prestaties gelden niet als clubrecord

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt per kwartaal geïnd door middel van automatische incasso. Voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden brengt de Atletiekunie (KNAU) €6,80 administratiekosten in rekening. De jaarlijkse KNAU-contributie en eventuele wedstrijdlicentie (deze is verplicht voor alle jeugdleden) worden bij aanmelding geïnd: daarna ieder jaar in januari. Bij overschrijving van een andere vereniging brengt de KNAU € 10,05 in rekening. Opzegging is mogelijk aan het einde van ieder kwartaal. Let op: opzegging in het 4e kwartaal moet uiterlijk op 25 november aan de ledenadministratie zijn doorgegeven, die de opzegging voor 1 december aan de KNAU doorgeeft. Bij niet tijdig opzeggen loopt de verplichting tot het betalen van de KNAU-contributie en de eventuele wedstrijdlicentie voor het volgende jaar door. Het e-mail adres is

 

Familiekorting

Het  1e en 2e gezinslid betalen 100% van de Gemzen-contributie, het 3e lid betaalt 75% en de 4e en volgende leden betalen 50%. De volgorde start met de "duurste" leden als nummer 1 en 2 en zo verder naar de “goedkoopste”.

 

Wedstrijddepot

Omdat de inschrijving voor wedstrijden van pupillen en junioren centraal door de wedstrijdsecretariaten wordt geregeld is het wedstrijddepot ingesteld. Hierin stort de atleet een basisbedrag van € 20,00, waarmee de inschrijfgelden voor de wedstrijden worden betaald. Wanneer dat bedrag is uitgeput wordt via automatische incasso € 20,00 geïnd om deelname aan wedstrijden mogelijk te blijven maken. Bij opzegging wordt het saldo geretourneerd.

 

Bankrekening: Rabobank Nunspeet, IBAN NL70RABO0396519857  t.n.v. Atletiekver. De Gemzen te Heerde

 

Groepsindeling

Voor alle vermelde leeftijden van pupillen, junioren en senioren geldt, dat deze in het lopende wedstrijdjaar moeten worden bereikt. Daarom wordt de indeling toegepast vanaf 1 november, de start van het winterseizoen. Voorbeeld: je wordt op 1 april 9 jaar: dan doe je als 8-jarige het eerste half jaar toch mee bij de pupillen B.

* Senioren worden op de dag van hun 35e verjaardag Master!

 

j/m                   m/v 

leeftijd

geboren in

Mini pupillen

7 jaar

2009

Pupillen C

8 jaar

2008

Pupillen B

9 jaar

2007

Pupillen A

10+11 jaar

2005+2006

Junioren D

12+13 jaar

2003+2004

Junioren C

14+15 jaar

2001+2002

Junioren B

16+17 jaar

1999+2000

Junioren A

18+19 jaar

1997+1998

Senioren

20 - 34 jaar

1995 – 1982*

Masters

35 jaar en ouder

1981* en eerder