Contributie

 

CONTRIBUTIES
per 1 januari 2015

 kwartaal

 halfjaar

 jaar

KNAU contributie     per jaar

     
Wedstrijd-
licentie 
per jaar

Pupillen

 € 21,60

 €  43,15

 €  86,25

 € 14,45

 €   7,85

C/D junioren

 €  27,25

 €  54,45

 € 108,90

 € 15,25

 €  13,90

A/B junioren

 €  30,10

 €  60,20

 €  120,35

 € 15,25

 €  13,90

Senioren met licentie

 €  30,10

 €  60,20

 €  120,35

 € 16,45

 €  22,25

Senioren zonder licentie

 €  30,10

 €  60,20

 €  120,35

 € 16,45

 

Studentenlid

 €  14,50

 €  28,95

 €  57,90

 € 16,45

 

Licentieleden*      €  30,00

€ 16,45

 €  22,25

sportief wandelen/        Nordic walking

 €  30,10

 €  60,20

 €  120,35

 € 16,45

 

 

 

 

 

 

 


*licentieleden kunnen geen clubrecords verbeteren en krijgen geen clubblad.

Voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden wordt door de Atletiek Unie € 6,75 administratiekosten in rekening gebracht. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt per kwartaal geïnd door middel van automatische incasso.
De jaarlijkse AU-contributie en eventuele wedstrijdlicentie worden bijaanmelding geïnd, daarna in januari.
Bij overschrijving naar een andere vereniging brengt de AU € 9,95 in rekening.
De AU-contributie en de wedstrijdlicentie loopt van 1 december tot en met 30 november.  

GEZINSCONTRIBUTIE
Het 1e en 2e lid van het gezin betaalt 100% van de contributie, het 3e lid betaalt 75% en de 4e en volgende leden betalen 50% van de contributie, waarbij de "duurste" leden als 1e en 2e lid aangemerkt zullen worden.

BANKREKENING
Rabobank Heerde, rekeningnummer  NL 70 RABO 0396 5198 57

WEDSTRIJDDEPOT
Voor wedstrijdleden is een wedstrijddepotrekening ingesteld, waaruit startgelden aan organiserende verenigingen betaald worden. Niet automatische betalers dienen zorg te dragen voor een voldoende saldo van deze rekening, zodat het wedstrijdsecretariaat u kan inschrijven voor de door u opgegeven wedstrijden. Het automatisch te innen of te storten adviesbedrag voor aanvang van het wedstrijdsei­zoen bedraagt € 15,00.

GROEPSINDELING
Voor alle hierna aangegeven leeftijden van pupillen, junioren en senioren geldt, dat deze in het lopende jaar dienen te worden bereikt. Om praktische reden geschiedt indeling overeen­komstig deze bepaling vanaf 1 november 2014

J/M/M/V

Leeftijd

Geboren in

Minipupillen

7 jaar

2006

Pupillen C

8 jaar

2005

Pupillen B

9 jaar

2004

Pupillen A

10+11 jaar

2003+2002

Junioren D

12+13 jaar

2001+2000

Junioren C

14+15 jaar

1999+1998

Junioren B

16+17 jaar

1997+1996

Junioren A

18+19 jaar

1995+1994

Senioren

20 jaar e.o.

1993 e.v.

Masters*

35 jaar e.o.

 

*voor de masters is de dag waarop men de aangegeven leeftijd heeft bereikt, bepalend