Nieuws

Zondag 24 Februari 2019

De 1e Wezepsche Zeuven Heuvelenloop is een feit, wat een succes!
(door een anonieme schrijfster)

In het kader van het 70-jarig jubileum van atletiekvereniging ‘De Gemzen’ organiseerde de afdeling Wezep 23 februari 2019 de 1e Wezepsche Zeuven Heuvelenloop. De naam zegt het al, de 1e….. er volgen er ongetwijfeld meer gelet op de bevindingen en reacties van de deelnemers. Wat een succes was dit evenement!

Deze loop telt mee voor de jubileumcompetitie van ‘De Gemzen’. Om hieraan mee te doen dienen deelnemers aan tenminste zeven wedstrijden mee te lopen die dit jaar gehouden worden. Wezep was vandaag de gastlocatie, in samenwerking met Gasterij de Zeuven Heuvels hebben de Wezepers laten zien dat ze er hier wat van kunnen.

Wekenlang werden er voorbereidingen getroffen om deze dag tot een prachtig evenement te doen slagen. Parcoursen uitgeprobeerd, draaiboeken bijgesteld, overlegd met instanties, afspraken gemaakt.

Ruim 140 deelnemers, veelal Gemzen, verschenen aan de start van de 5 en 10 kilometer. De lopers van de 10 km zijn om 10.30 uur van start gegaan en de 5 km om 10.35 uur in het Waterwingebied. Met gretigheid en plezier werden de benen er gelijk flink onder gezet. Een prachtige route over de heidevlakte, bospaden en open veld. Dan weer een beetje vals plat, dan weer iets glooiend, waarbij tijdens de 5 en 10 kilometer de 7 heuvels gepasseerd zijn. Dit alles onder een stralende voorjaarszon temidden van de schotse hooglanders. Er zijn mooie tijden gelopen. Bekijk hier de uitslagen.  

Op bijgaande foto’s van Dick van de Graaf en van Aalt Wensink en van de Locourant Oldebroek krijg je een indruk van dit unieke evenement. Sport en plezier kunnen hier niet zonder elkaar, dit is genieten! Dat is tevens te zien op de filmimpressie van de lokale TV en van Gemzenlid Roel Fidder. 

In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal. Je te realiseren, waar tijdens de nieuwjaarsreceptie door de voorzitter en het oudste lid (oud-voorzitter) aan gememoreerd werd, dat een klein aantal leden het initiatief nam 70 jaar geleden ‘De Gemzen’ op te richten.

Met respect voor dat wat zij voor ons betekend hebben is ‘De Gemzen’ doorgegroeid naar een atletiekvereniging die haar bestaansrecht ruimschoots heeft bewezen. Een groot aantal leden, veel vrijwilligers, volop loopmogelijkheden op verschillende locaties, geweldige prestaties en prachtige evenementen. Een vereniging waar sport een uitdaging is maar die ook verbindt. Dit bleek ook vandaag maar weer, voor én met elkaar als Gemzen werd de 1e Wezepsche Zeuven Heuvelenloop gerealiseerd, een prachtig evenement waar we met elkaar trots op kunnen zijn!Bekijk alle nieuws berichten