Nieuws

Woensdag 1 Augustus 2018

Een jaar geleden meldde Lambert Dijkslag dat de oud papieractie halverwege het jaar prima liep! Aan het eind van 2017 was dat nog steeds zo: de jaaropbrengst van 3517 euro was de hoogste in de afgelopen 10 jaar!

Helaas! De opbrengst van de eerste 6 maanden van 2018 laat zien dat dit succes niet herhaald gaat worden. Ten opzichte van vorig jaar is de hoeveelheid papier 5000 kg lager en de opbrengst maar liefst 1000,- euro lager. Aan dit laatste kunnen we niet veel doen: de papierprijs is de helft (50%!!) lager dan een jaar geleden.

Kortom: alleen door de komende maanden veel meer papier te verzamelen kunnen we deze tegenvaller in de boekhouding nog een beetje opvangen: DOEN-DOEN-DOEN!!

p.s. tip: breng ook het papier van buren en familie mee…

Vakantie of niet, het inzamelen van papier gaat dus gewoon door. De container is vandaag weer geplaatst en staat er weer een ruime week. Laten we'm weer vol krijgen!

                             Bekijk alle nieuws berichten