Nieuws

Maandag 23 Mei 2016

Vanavond heeft spoedoverleg plaatsgevonden tussen een delegatie van het bestuur (Berthram Mak en Martin Bastiani) en een delegatie van de gemeente Heerde, waaronder de wethouder sportzaken, de heer van Dijk. Aanleiding voor dit spoedoverleg was de patstelling die was ontstaan rond de toekomstige onderhoudskosten en eigenaarschap van onze atletiekbaan.

De uitkomst van het overleg is:

  • de gemeente is opdrachtgever voor de renovatie van de atletiekbaan en de kosten voor renovatie van de atletiekbaan ter hoogte van EURO 164.400 en de daarbij behorende BTW komt ten laste van de gemeente
  • voor het onderhoud van de atletiekbaan betaalt de atletiekvereniging de Gemzen jaarlijks een bedrag van EURO 2.910 en de daarbij behorende BTW voor de komende 10 jaar, ingaande 1 januari 2017
  • de kosten van de renovatie die de atletiekvereniging de Gemzen kan besparen door zelfwerkzaamheid krijgt de vereniging als korting op de onderhoudsbijdrage terug

Dit betekent:

  • De gemeente Heerde draagt daarbij het risico van evt meerkosten voor onderhoud aan de kunststofbaan over de periode van deze 10 jaar.
  • De Gemzen kan geld terugverdienen door zelfwerkzaamheid tijdens de renovatie,
  • In nog verder te voeren overleg over privatisering komt de zgn kruisjeslijst: eigendom, beheer, onderhoud en vervanging van overige middelen van de atletiekaccommodatie aan de orde

De opdracht voor renovatie van de baan zal waarschijnlijk morgen de deur uitgaan.

Deze positieve wending betekent dat de aannemer aan de slag kan. De werkzaamheden beginnen op maandag 6 juni. Vanaf dat moment kan er dus niet meer op de baan worden getraind tot het moment dat de baan weer opgeleverd is (naar verwachting eind augustus).

Het bestuur is blij met de constructieve bespreking en met het resultaat en dankt alle betrokkenen.

Op deze foto is te zien dat renovatie hard nodig is. De scheuren worden steeds groter, op sommige plekken komt het kunststof omhoog en binnen afzienbare tijd zullen er stukken kunststof loslaten. Bekijk alle nieuws berichten