Nieuws

Donderdag 5 Januari 2017

Gisteravond was onze nieuwjaarsreceptie. De kantine was goed gevuld en nadat iedereen elkaar alle goeds had gewenst en nadat iedereen was voorzien van een drankje blikte voorzitter Berthram Mak even terug op afgelopen jaar. Een jaar wat heel mooi is afgesloten omdat het bestuur weer op sterkte is.

Daarna was het tijd om de mensen die afgelopen jaar zijn gestopt met het geven van training, met hun werkzaamheden voor een commissie of anderszins, de bedanken voor hun inzet. Als eerste werd Piet Sytsma in het zonnetje gezet. Ceremoniemeester Ronald Nijland memoreerde dat Piet vanaf 2007 jaarlijks zo’n 5 tot 6 reanimatie(herhalings)cursussen heeft gegeven bij De Gemzen. Ruim 10% van onze leden heeft de cursus gevolgd. Piet is er mee gestopt en onder applaus kreeg hij een mooie bos bloemen en een blijvend aandenken aan De Gemzen. Vervolgens werden Bernard Hofmeijer (gestopt als WOC-lid en als kartrekker van de materiaalploeg), Jan Draaijer (gestopt als trainer Sportief Wandelen, waarvan hijzelf de initiatiefnemer was), Stefan Reurink (gestopt als pupillentrainer wat hij na z’n maatschappelijke stage heeft voortgezet), Chantal Bruggeman (gestopt als jarenlang coördinatrice van de schoonmaakploeg), Feike Koops (gestopt als administrateur van de penningmeester), Aad van Arken (gestopt als ledenadministrateur), Flip Nijhoff (gestopt als jarenlang bijhouder van uitslagen en records) en Cees Buijs (gestopt als trainer en kartrekker van de Loopgroep Hattem) in de bloemetjes gezet. Het is verheugend dat al deze lege plekken inmiddels weer opgevuld zijn.

Hierna was het tijd om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. Dat waren er 9 dit jaar. Wilfred Roebersen, René Brinkman, Niels van Lohuizen, Anneke van Olst, Henny Puttenstein, Martin van de Poll en Loes Jansen waren 12,5 lid. En de oud-voorzitters Richard Stuurop en Leo Duursma waren 60, resp. 50 jaar lid. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn. Op de foto ziet u de aanwezigen, waarbij vermeld dat Martin van de Poll (wel aanwezig) helaas de foto misliep. Bekijk ook alle andere foto's.Bekijk alle nieuws berichten