Nieuws

Vrijdag 21 Oktober 2016

Lange tijd heeft de vereniging alle financiële zaken moeten verwerken en ondervangen zonder penningmeester en onder die omstandigheid een beroep moeten doen op een groep goedwillende vrijwilligers. In Augustus vond een eerste gesprek plaats tussen Edwin van den Broeke en onze voorzitter over deze vacature waarna vervolgens Edwin te gast was bij de bestuursvergadering in September. Gisteren had de huidige financiële groep overleg waarbij Edwin meekeek, meeluisterde en gelijk ook zijn kennis “meebracht” in de bespreking.

Het bestuur is dolblij te kunnen meedelen dat Edwin zich definitief kandidaat heeft gesteld als penningmeester. Dit houdt in dat in aanvulling op de toelichting bij punt 5 van de NajaarsLedenVergadering;  bestuursverkiezingen, het bestuur aan de leden Edwin van den Broeke voorstelt als kandidaat penningmeester en daarmee DB-lid. Leden van de DB worden in functie gekozen. Zie verder de uitnodiging in ons laatste clubblad. Bekijk alle nieuws berichten