Nieuws

Vrijdag 11 November 2016

Op woensdagavond 23 november is de Najaars Leden Vergadering. In het voorprogramma daarvan worden weer de prestatiebekers uitgereikt. De winnaars daarvan zijn of worden daarvoor uitgenodigd. Tijdens deze NLV worden ook de jaarverslagen van het bestuur en de diverse commissies behandeld. Het totale jaarverslag staat inmiddels online.  

Dit is de agenda van de vergadering:

 Agenda najaarsledenvergadering 23 november 2016

 Voorprogramma, aanvang 19.00 uur

·         Opening van het voorprogramma door voorzitter Berthram Mak

·         Presentatie Podiumwinnaars Kampioenschapswedstrijden seizoen 2016

·         Uitreiking van:    - prestatiebekers 2016

- uitreiking Pierre de Coubertinbeker  

 Pauze  

 Najaarsledenvergadering, aanvang 20.00 uur

1.   Opening najaarsledenvergadering door voorzitter Berthram Mak

2.    Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 18 november 2015

3.    Ingekomen stukken en bestuursmededelingen

4.    Jaarverslagen

5.    Bestuursverkiezingen

6.    Financieel verslag 2015/2016 van de penningmeester 

7.    Verslag kascontrole commissie

8.    Verkiezing kascontrole commissie

9.    Vatstellen contributie 2017

10. Vaststellen begroting 2016/2017

11.Toekomstbeeld Gemzen

12.Rondvraag

13.Sluiting     

Toelichting

Bij 2:  De notulen van de najaarsledenvergadering van 18 november 2015 zijn gepubliceerd
            in dit nummer van De Gems (nr. 423) en staan op de website.

Bij 3:  Ingekomen stukken zijn vooraf en tijdens de pauze ter inzage bij de secretaris.

Bij 4:  Het jaarverslag zal uiterlijk begin november op onze website gepubliceerd worden.

Leden die een gedrukt exemplaar willen hebben kunnen contact opnemen met de voorzitter.

Bij 5: Het bestuur heeft dringend behoefte aan invulling van de vacatures penningmeester,
           secretaris, bestuurslid baanatletiek, bestuurslid algemeen. We zijn blij dat Mariska
           Wagenaar sinds enige tijd “meeloopt” in het bestuur als kandidaat secretaris. Wij
           stellen haar voor als kandidaat secretaris. Het bestuur draagt tevens Aurora Lieske
           voor als kandidaat algemeen bestuurslid. En inmiddels, je hebt het kunnen lezen,                            heeft Edwin van den Broeke zich kandidaat gesteld als penningmeester. Het bestuur                        is daar heel blij mee en stelt Edwin kandidaat als penningmeester en daarmee als                            lid van het dagelijks bestuur.

           Andere kandidaten kunnen zich aanmelden bij één
           van de bestuursleden. Elk lid van 16 jaar en ouder kan tot aanvang van de
           vergadering kandidaten indienen. 

Bij 6:  Leden kunnen met vragen over het financieel jaarverslag contact opnemen met 
            Martin Bastiani. Leden die inzage willen in de financiële bescheiden kunnen hiervoor
           een afspraak maken met Martin Bastiani.

Bij 9:  Leden kunnen met vragen vooraf over de begroting contact opnemen met Martin
            Bastiani.

Bij 10: Het bestuur stelt een verhoging van ca 5% voor. Zie aankondiging in Gems 423.

 

Bij 11: Wat waren onze doelen voor dit jaar, wat is daarvan gelukt, wat zijn de speerpunten
           voor de komende periode? We willen graag de hoofdpunten met u delen.
           Welke speerpunten voor komend jaar of de komende vijf jaar vindt u belangrijk? Laat
           het vooraf graag weten aan het bestuur of deel het in de vergadering! 

2. Agenda najaarsledenvergadering 23 november 2016 Voorprogramma, aanvang 19.00 uur ? Opening van het voorprogramma door voorzitter Berthram Mak ? Presentatie Podiumwinnaars Kampioenschapswedstrijden seizoen 2016 ? Uitreiking van: - prestatiebekers 2016 - uitreiking Pierre de Coubertinbeker Pauze Najaarsledenvergadering, aanvang 20.00 uur 1. Opening najaarsledenvergadering door voorzitter Berthram Mak 2. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 18 november 2015 3. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen 4. Jaarverslagen 5. Bestuursverkiezingen 6. Financieel verslag 2015/2016 van de penningmeester 7. Verslag kascontrole commissie 8. Verkiezing kascontrole commissie 9. Vatstellen contributie 2017 10.Vaststellen begroting 2016/2017 11. Toekomstbeeld Gemzen 12.Rondvraag 13.Sluiting Toelichting Bij 2: De notulen van de najaarsledenvergadering van 18 november 2015 zijn gepubliceerd in dit nummer van De Gems (nr. 423) en staan op de website. Bij 3: Ingekomen stukken zijn vooraf en tijdens de pauze ter inzage bij de secretaris. Bij 4: Het jaarverslag zal uiterlijk begin november op onze website gepubliceerd worden. Leden die een gedrukt exemplaar willen hebben kunnen contact opnemen met de voorzitter. Bij 5: Het bestuur heeft dringend behoefte aan invulling van de vacatures penningmeester, secretaris, bestuurslid baanatletiek, bestuurslid algemeen. We zijn blij dat Mariska Wagenaar sinds enige tijd “meeloopt” in het bestuur als kandidaat secretaris. Wij stellen haar voor als kandidaat secretaris. Het bestuur draagt tevens Aurora Lieske voor als kandidaat algemeen bestuurslid. Ten tijde van publicatie van deze agenda is het bestuur in gesprek met kandidaten die bereid zijn deeltaken uit te voeren op het gebied van Financiën. Het bestuur streeft ernaar in de ledenvergadering hierover een concreet voorstel neer te leggen. Andere kandidaten kunnen zich aanmelden bij één van de bestuursleden. Elk lid van 16 jaar en ouder kan tot aanvang van de vergadering kandidaten indienen. Bij 6: Leden kunnen met vragen over het financieel jaarverslag contact opnemen met Martin Bastiani. Leden die inzage willen in de financiële bescheiden kunnen hiervoor een afspraak maken met Martin Bastiani. Bij 9: Leden kunnen met vragen vooraf over de begroting contact opnemen met Martin Bastiani. Bij 10: Het bestuur stelt een verhoging van ca 5% voor. Zie aankondiging in Gems 423. Bij 11: Wat waren onze doelen voor dit jaar, wat is daarvan gelukt, wat zijn de speerpunten voor de komende periode? We willen graag de hoofdpunten met u delen. Welke speerpunten voor komend jaar of de komende vijf jaar vindt u belangrijk? Laat het vooraf graag weten aan het bestuur of deel het in de vergadering!


Bekijk alle nieuws berichten