Nieuws

Vrijdag 25 November 2016

Het clubhuis was goed gevuld afgelopen woensdag bij de NajaarsLedenVergadering. Nadat in het voorprogramma de prestatiebekers waren uitgereikt, de kampioenen waren gehuldigd, de diploma’s voor clubrecords waren overhandigd en de winnaar van de Pierre de Coubertinbeker was bekendgemaakt kon om goed 20.00 uur de vergadering beginnen.

Voorzitter Berthram Mak blikte kort terug op een moeizaam jaar. Moeizaam omdat er veel energie is gaan zitten in het krijgen van groen licht voor vervanging van de kunststofbaan, omdat het heel moeilijk was om de vereniging te besturen met maar 3 bestuursleden, omdat er op het financiële vlak een berg werk was te doen en omdat er weer donkere wolken boven Molenbeek drijven waar het gaat om handhaving van de geluidsparagraaf. 

Maar liever keek Berthram vooruit omdat, behoudens de geluidsparagraaf, de zon flink is gaan schijnen. De nieuwe kunststofbaan ligt er, er werden prachtige prestaties geleverd door onze Gemzen-atleten, de weg- en baanatletiek bloeit én……….het bestuur bestaat sinds woensdagavond uit 5 leden: tijdens de NLV werden Mariska Wagenaar en Edwin van den Broeke gekozen als nieuwe bestuursleden. Mariska, al interim bezig met het secretariaat, is onze nieuwe secretaris en Edwin van den Broeke onze nieuwe penningmeester. Edwin gaf aan dat hij het als een uitdaging ziet om een nieuw financieel beleid neer te zetten. En inmiddels is er al een heel team geformeerd rond Edwin. Sponsoring en adverteerders zullen hernieuwd aandacht krijgen.

De vergadering ging verder akkoord met het verhogen van de contributie met 5%. Hoewel de financiële commissie bij monde van Aleid Bosch (die veel werk had gestoken in het op orde brengen van de financiële administratie) mooie zwarte cijfers kon presenteren, is het nodig om nu al te anticiperen op de kosten van onderhoud die op ons afkomen.

Het was een goede vergadering, waarbij voorzitter Berthram ook nog even in het zonnetje werd gezet. Als blijk van waardering voor met name zijn inzet voor de nieuwe kunststofbaan kreeg hij uit handen van medebestuurslid Ronald Nijland een mooie bos bloemen. De foto’s laten het verhaal van de vergadering verder goed zien. Bekijk alle nieuws berichten