Nieuws

Zondag 7 Mei 2017
Afgelopen week is er veel te doen geweest over de wedstrijden van dit weekend. De verenigingen kregen een brief van de gemeente die erop neer kwam dat de wedstrijden niet door konden gaan vanwege de geluidsproblematiek. Op deze site hebben we daarover gepubliceerd, de betreffende brief was ook te lezen. Enfin; de wedstrijden mochten uiteindelijk doorgaan mét gebruik van microfoon- en geluidsversterkers. Maar hoe nu verder, want dit willen de verenigingen natuurlijk niet nog een keer meemaken.
                                                                                                                                                      Overleg met buurtvereniging
Morgenavond, 8 mei, is er een overleg tussen de 3 sportverenigingen en de buurtvereniging. Dit overleg is er op initiatief van de buurtvereniging. Zij willen een bemiddelende rol vervullen tussen de sportverenigingen, gemeente en de Stichting.                                                                                                                                                                                Enquete
In de Stentor stonden gister weer grote artikelen waarbij ook enkele buurtbewoners (direct aanwonenden!) aan het woord werden gelaten. En die bewoners, die natuurlijk op persoonlijke titel spreken, dragen de sportverenigingen én de activiteiten die door die verenigingen worden georganiseerd een warm hart toe. Er wordt gepleit voor een enquete onder de bewoners van Hoornerveen.
                                                                                                                                                Raadsvergadering
Oók morgenavond is er weer een raadsvergadering. Ook daarin zal de geluidsproblematiek aan de orde komen. Er zal dan een raadsbrede motie liggen om de problemen voor eens en altijd op te lossen.


Bekijk alle nieuws berichten